Pravno obaveštenje

Na web lokaciji navedene su opšte informacije o kompaniji Helios Srbija a.d. i njenim srodnim kompanijama, poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje se odnosi na svako lice koje poseti web lokaciju; molimo Vas da ga pažljivo pročitate. Ukoliko koristi web lokaciju www.helios.rs, korisnik potvrđuje da prihvata ovde navedene uslove i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe

Opšti uslovi i odredbe kompanije Helios Srbija

Podaci o kompaniji

Ime kompanije:Industrija boja i lakova HELIOS Srbija Akcionarsko društvo Gornji Milanovac
Kratko ime kompanije:HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac
Registarski broj: BD 11109/2005
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101152852
Br. Reg. uloška: 1-453-00 (Trgovinski sud u Čačku)
Sedište: Gornji Milanovac
Poslovna adresa:Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac
Telefon: +381 (0)32 77 10 00; +381 (0)32 77 10 30
Fax:+381 (0)32 71 33 34

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i sve podstranice na lokaciji www.helios.rs Sve informacije i materijali (tekst i slike) na web lokaciji www.helios.rs zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koji su u vlasništvu kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih srodnih kompanija. Korisnici mogu da koriste web lokaciju www.helios.rs isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba web lokacije www.helios.rs na bilo koji drugi način, posebno u komercijalne svrhe.

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijali (tekst i slike) objavljeni na web lokaciji www.helios.rs smeju se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijali ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih srodnih kompanija.

Svaka reprodukcija dela sadržaja web lokacije mora biti označena znakom kompanije HELIOS Srbija, u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Web lokacija www.helios.rs takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka web lokacijama trećih lica, pri čemu HELIOS Srboja a.d. nije odgovoran za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Kada posećujete i koristite navedene povezane web lokacije, odgovornost kompanije HELIOS Srbija a.d. u potpunosti je isključena.

HELIOS Srbija a.d. može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za njegove korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete web lokaciji www.helios.rs. Zabranjena je upotreba web lokacije www.helios.rs koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi web lokaciju www.helios.rs u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

Pravna odgovornost

Sve informacije i materijali na web lokaciji www.helios.rs isključivo su namenjeni u informativne svrhe. HELIOS Srbija a.d. posvećen je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na web lokaciji www.helios.rs, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste web lokaciju www.helios.rs i sadržaj objavljen na toj web lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni HELIOS Srbija a.d. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju web lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim web lokacijama, njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

HELIOS Srbija a.d. nije odgovoran za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj web lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja web lokacije www.helios.rs. Pored toga, HELIOS Srbija a.d. nije odgovoran za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web lokacije www.helios.rs. HELIOS Srbija a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni web lokaciju www.helios.rs na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.

Zaštita ličnih podataka

U određenim delovima naše web lokacije, može se dogoditi da nam dobrovoljno dostavite svoje lične podatke, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, kao rezultat prepiske, prijavljivanja, kupovine ili učestvovanja u internet istraživanjima. HELIOS Srbija a.d. garantuje čuvanje poverljivosti ličnih podataka, u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva.

HELIOS Srbija a.d. obavezuje se da koristi i čuva lične podatke u skladu sa odredbama zakona o zaštiti ličnih podataka. Koriste se odgovarajući tehnički i organizacioni postupci kako bi se sprečio neovlašćeni pristup ličnim podacima ili njihovo obelodanjivanje, kako bi se održala tačnost ličnih podataka i osigurala njihova pravilna upotreba.

Dostavljanjem ličnih podataka, korisnik se slaže da HELIOS Srbija a.d. može da prikuplja, čuva i obrađuje prikupljene lične podatke u svrhu direktnog marketinga, uzorkovanja, istraživanja i statističke obrade podataka, kako bi utvrdio korišćenje usluga, prilagodio ponude i segmentaciju, radi istraživanja tržišta ili u bilo koje marketinške svrhe kompanije HELIOS Srbija a.d. Takođe se slaže da mu HELIOS Srbija a.d.  može slati ankete, obaveštenja o promocijama, novim proizvodima i nagradnim izvlačenjima.

Korisnik je upoznat sa činjenicom i izričito se slaže da HELIOS Srbija a.d. može poveriti određene zadatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornim partnerima, sa kojima ima ugovor o obradi ličnih podataka. Ovi partneri mogu obrađivati prikupljene podatke u ime kompanije HELIOS Srbija a.d. u gore navedene svrhe i u skladu sa važećim zakonima.

Korisnik može u bilo kom trenutku zahtevati od kompanije HELIOS Srbija a.d. reviziju, izmenu, ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka ili trajno ili privremeno obustavljanje obrade svojih ličnih podataka radi direktnog marketinga u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik RS, br. 86/2004 i sledeća izdanja; ZVOP-1). Korisnik to mora učiniti slanjem e-poruke na adresu odjava@helios.rs ili putem pošte na adresu HELIOS Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac. U roku od 15 dana od prijema obaveštenja, HELIOS Srbija a.d. će sprečiti upotrebu ličnih podataka korisnika u svrhu direktnog marketinga.