info@helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Karijera

BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!
HELIOS Srbija a.d. je članica KANSAI PAINT Grupe, vodećeg svetskog proizvođača boja i lakova. Stremimo ka tome da nas korisnici naših proizvoda prepoznaju kao kompaniju koja pruža najbolji kvalitet u čitavom lancu koji čini know-how, napredna tehnologija, proizvodne karakteristike, aplikacija i servis kupcu.   Zbog kontinuiranog rasta i širenja poslovnih aktivnosti kako na domaćem, tako...
BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!
HELIOS Srbija a.d. je članica KANSAI HELIOS Grupe, vodećeg svetskog proizvođača boja i lakova koji opslužuje globalnu bazu kupaca proizvodnim, distributivnim i prodajnim aktivnostima širom sveta. Doprinos kupcima i društvu kroz održivo korišćenje vrhunske tehnologije sa inovativnim proizvodima i uslugama i kompetentnom radnom snagom, izgrađenom na temeljima usredsređenosti, integriteta i poštovanja svih zainteresovanih strana, misija...