Lokacija

Industrija boja i lakova – Helios Srbija a.d.

Adresa:
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac

Telefon: +381 32 771 000
Fax: + 381 32 713 394
Email: info@helios.rs