Komercijalni transport

Zahtevi za vrhunskim kvalitetom u segmentu komercijalnog transporta su na višem nivou nego u automobilskoj industriji, pošto su vozila za komercijalni transport u mnogo većoj meri izložena ekstremnim uslovima. Ova vozila imaju specifične i visoke zahteve kada je u pitanju postojanost njihovih premaza, antikorozivna svojstva i dekorativni elementi.

Helios je vrhunski partner naprednih proizvođača kamiona i delova kamiona, autobusa, poljoprivrednih mašina i druge poljoprivredne i građevinske opreme. Zajedno sa našim cenjenim i renomiranim kupcima, postigli smo odlične rezultate za železnice, autobuse i kamione.

Premazi za autobuse – veoma dekorativni i dugotrajni

Helios nudi izuzetno dekorativne i dugotrajne premaze za spoljašnje površine autobusa. Za dugotrajnu zaštitu autobusa, Helios proizvodi izuzetno mehanički otporne zaštitne premaze, koji se uklapaju sa velikim brojem adheziva na bazi 1K PUR i MS polimera.

Kamioni i prikolice za kamione – unapređeni zaštitni premazi

Naš katalog proizvoda uključuje i napredna rešenja za premaze za proizvodnju i održavanje srednjih i teških kamiona, u koje spadaju cisterne, kiperi, kranovi i kamioni mešalice za beton, kao i karoserije, šasije kamiona, kabine kamiona, stranice kamiona i kamionske prikolice.

Poljoprivredna i građevinska oprema – izuzetno jaka i trajna

Proizvođači kranova, buldožera, utovarivača i viljuškara zahtevaju snažne i trajne premaze za zaštitu od korozije sa visokom hemijskom otpornošću koja ovim vozilima omogućava da podnesu prljavštinu, so, vodu i trenje. Naša rešenja za ovaj segment su testirana na najekstremnijim uslovima i nude efikasnu i dugotrajnu zaštitu.