Sistemi otporni na visoke temperature

THERMODUR – sistem premaza Rembrandtin-a

Sa THERMODUR serijom, Rembrandtin nudi savršeni premaz optimalnog kvaliteta za svaku primenu u sektoru otpornosti na visoke temperature.

Pored svojih specifičnih karakteristika, svi THERMODUR premazi imaju nešto zajedničko: otvaraju mogućnosti o kojima do sada niste mogli da sanjate pri dizajniranju vašeg proizvoda. Čak i danas, naša istraživačka odeljenja razvijaju osnovu za inovacije proizvoda koje će već sutra primeniti.

Premazi otporni na visoke temperature se uglavnom koriste za: