info@helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Osnovne vrednosti i kodeks ponašanja

Vrednosti KANSAI HELIOS-a definišu našu korporativnu kulturu, predstavljajući smernice za svakodnevno poslovanje, one čine temelj naših dela i obavezuju nas na ponašanje koje označava izuzetnost u okviru svih poslovnih procesa. Naše vrednosti se manifestuju u načinu na koji međusobno sarađujemo, odražavaju se na naše poslovne partnere i druga zainteresovana lica u poslovnom okruženju.

Odgovornost

Izrazito smo posvećeni našem prirodnom okruženju, zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih. Entuzijazam ispoljavamo u svom radu, ali i u procesu podizanja svesti o preuzimanju odgovornosti kroz čitav lanac vrednosti.

Brzina i efikasnost

Uz pravovremene i dobro promišljene odluke na krajnje delotvoran način se nosimo sa promenama na tržištu i tržišnim potrebama pružajući pritom kvalitetna rešenja. Da bismo dostigli svoje ciljeve, biramo onaj pristup koji je optimalan za postizanje izuzetnih rezultata u kratkom roku.

Profesionalni odnos

Neprekidno unapređujemo svoja znanja i veliku pažnju posvećujemo svom profesionalnom i ličnom razvoju. Uz moto da učenje traje tokom celog života, dodatno smo unapredili vrednost svojih zaposlenih, same kompanije i naših poslovnih partnera. I u krajnje izazovnim situacijama svoj integritet čuvamo nudeći pouzdanost, iskazujući poštovanje kroz svoje ponašanje i dosledno sprovodeći etičke principe.

Usredsređenost na klijenta

Kroz neprekidnu usredsređenost na razumevanje potreba i očekivanja naših poslovnih partnera i njihovo stalno nadmašivanje, gradimo potpuno jedinstvene odnose. Uz inovacije i kreativan pristup, na svaku promenu reagujemo brzo, delujući u pravcu stalnih unapređenja i postizanja pozitivnih rezultata.

KANSAI HELIOS kodeks ponašanja – jedan kodeks za sve

KANSAI HELIOS-ova posvećenost osnovnim standardima koji obezbeđuju dobre uslove na radnom mestu i transparentne poslovne odnose navedena je u Kodeksu ponašanja. Ovaj kodeks ponašanja je obavezujući za sve zaposlene u KANSAI HELIOS-u širom sveta. Svi naši rukovodioci i zaposleni imaju ličnu odgovornost da budu upoznati sa Kodeksom ponašanja i da ga se pridržavaju.

Poznavanje, razumevanje i življenje Kodeksa je suštinski deo onoga što jesmo i za šta se zalažemo u KANSAI HELIOS-u. Naš Kodeks definiše kako razumemo naše odgovornosti, predstavlja naše obaveze prema životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti i željenoj kulturi komunikacije. Nudi nam smernice za izbegavanje sukoba interesa i odnosa sa kolegama, partnerima i drugim zainteresovanim stranama.

Transferi

Osnovne vrednosti i kodeks ponašanja - PDF (1MB)