info@helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Pravno obaveštenje

Na veb lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji  HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje odnosi se na svako lice koje poseti veb lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate.

Prilikom pristupa veb lokaciji https://www.helios.rs korisnik potvrđuje da prihvata uslove koji su ovde navedeni i da se sa njima slaže.

 

Opšti uslovi i odredbe

 

HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac  –  Opšti uslovi i odredbe kompanije

 

 

Podaci o kompaniji

Ime kompanije: Industrija boja i lakova HELIOS Srbija Akcionarsko društvo Gornji Milanovac
Kratko ime kompanije: HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac
Registarski broj: 101152852
Poreski identifikacioni broj (PIB): BD 11109/2005
Br. Reg. uloška: 1-453-00 (Trgovinski sud u Čačku)
Sedište: Gornji Milanovac
Poslovna adresa: Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac
Telefon: +381 (0)32 77 10 00
Fax: +381 (0)32 71 33 34
Kontakt: Kontaktirajte nas

 

 

Pravne informacije

 

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji https://www.helios.rs. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji https://www.helios.rs zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju www.helios.rs isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije https://www.helios.rs na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

 

 

Ograničena upotreba informacija i materijala

 

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji https://www.helios.rs mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac i/ili njenih pridruženih kompanija.

 

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju biti označeni znakom kompanije HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac, u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Veb https://www.helios.rs takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristite navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac u potpunosti je isključena.

 

Kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji https://www.helios.rs. Zabranjena je upotreba veb lokacije https://www.helios.rs koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju https://www.helios.rs u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

 

 

Pravna odgovornost

 

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji https://www.helios.rs isključivo su namenjeni u informativne svrhe. Kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji https://www.helios.rs, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

 

Korisnici koriste veb lokaciju https://www.helios.rs i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja. 

 

Kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije https://www.helios.rs. Pored toga, kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb lokacije https://www.helios.rs. Kompanija HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju https://www.helios.rs na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.