Gravihel

GRAVIHEL sistem – pobednik na svim površinama

GraviHEL je visokoprofesionalni mix sistem za zanatlije koji se sastoji od 23 univerzalne paste (3 aluminijumske) i trenutno 15 različitih veziva. Sistem dozvoljava kupcima da kreiraju više od 8350 nijansi u svim kvalitetima (RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i formulacije za komercijalna vozila (Mobifleet)).

Asortiman proizvoda obezbeđuje kupcima visok nivo fleksibilnosti i brz odgovor sa optimalnom količinom zaliha i malim početnim troškovima ulaganja u opremu za mešanje i identifikaciju boja. GraviHEL proizvodi se izdvajaju od drugih po odličnoj moći pokrivanja, GraviHEL paste su veoma koncentrovane (takođe omogućavaju odnos mešanja 90:10 sa 1K i 85:15 sa 2K premazima).

GraviHEL veziva se nalaze u kantama od 5 i 20 litara sa fiksnom zapreminom. Ovo omogućava kupcima da koriste različit odnos veziva i pasti i na taj način ih savršeno prilagode svojim potrebama i budžetu, kao i da obezbede optimalnu proporciju između kvaliteta i cene. Prethodno punjena veziva omogućavaju brzu i laku pripremu najčešće naručivanih zapremina od 5 i 20 litara.

Kombinujući svoje iskustvo u koloristici u oblasti repariranja automobila, pripremili smo obimne materijale koje čine ton karte i posteri sa karakteristikama boja, dopunjene Colour Finder-om i Colour Cube spektrofotometrima.

Posetite našu web stranicu http://www.gravihel-helios.com/ za više informacija o GravHEL prajmerima, 1K i 2K završnim premazima, 2K HS završnim premazima, dvojslojnim završnim premazima2K epoksidnim emajlom.