VESTI

BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

08.11.2021.


BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

27.08.2021.


BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

27.08.2021.


BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

23.07.2021.


Ekološko socijalno upravljanje – Osnovni pravac novog Upravnog odbora KANSAI HELIOS Grupe 

22.04.2021.


BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

08.04.2021.


True Colours časopis: Ulaganje energije u inovacije

04.12.2020.


Preduzete mere u HELIOS grupi vezane za pojavu korona virusa (COVID-19)

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi Korona virusa (COVID-19) i primenjujemo različite preventivne mere usklađene sa preporukama državnih institucija. U nastavku možete pronaći ažurirane sadržaje, preduzete mere i smernice koje se odnose na tu temu.

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

Institucije u Evropi ponovo usvajaju dodatne mere kako bi obezbedile zdravlje, sigurnost i dobrobit građana, kako se situacija sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19) pogoršava. Shodno tome, HELIOS grupa je dodatno pojačala organizacione mere.

Sva proizvodna mesta HELIOS-a nalaze se u Evropi i rade kontinuirano, bez smetnji. Pored toga, HELIOS grupa zadržava snažnu poziciju u pogledu zaliha i snažno razvijenu mrežu dobavljača. Istovremeno smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima kako bismo procenili potencijalne rizike u njihovim lancima snabdevanja. 

Dok osiguravamo neprekidan protok našeg poslovanja, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga:

  • Na našim radnim mestima primenili smo niz mera i smernica kako bismo održali odgovarajuće higijenske standarde u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim objektima. 
  • S ciljem smanjenja fizičkog kontakta, omogućili smo zaposlenima, da rade od kuće, tamo gde je to moguće. 
  • Većina službenih putovanja koja nisu hitna, sastanaka, obuka i događaja odložena je ili se sprovodi kroz niz virtuelnih alata za komunikaciju.
  • Za posetioce, spoljne saradnike i vozače kamiona koji posećuju HELIOS lokacije, pripremili smo dodatne smernice i mere. Za vozače kamiona takođe smo uredili namenske prostorije. 

Nadamo se da će pomenute mere prouzrokovati minimalne smetnje u našoj komunikaciji, isporuci i efikasnosti poslovanja. 

Za Vas smo i dalje dostupni putem naših standardnih kontakata u kompanijama HELIOS, putem e-pošte, mobilnih telefona i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskih konferencija, Skype poziva ili MS Teams sastanaka.

Verujemo da ćemo zajedno prevazići teškoće i izgraditi još jači temelj za vreme kada se situacija vrati u normalu.

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem korona virusa (COVID-19)

Vlasti u većini zemalja u kojima HELIOS grupa posluje ublažavaju mere kontrole širenja korona virusa (COVID-19). Zaposleni koji rade od kuće postepeno se vraćaju u kancelarije. Pored toga, još uvek se primenjuju propisane mere i smernice za obezbeđivanje higijenskih standarda, organizovanje sastanaka i događaja, posetilaca i spoljnih saradnika u prostorijama HELIOS-a, kao i ograničenja službenih putovanja

Svi redovni kontakti HELIOS-a ostaju Vam na raspolaganju, ali mi i dalje ohrabrujemo upotrebu alternativnih alata za komunikaciju poput konferencijskih poziva ili Skype-a, umesto ličnih sastanaka. Takođe ćemo Vas blagovremeno informisati putem Vaših standardnih kontakata o novim datumima ili alternativnim opcijama za sprovođenje sastanaka, događaja i obuka koji su odloženi ili otkazani zbog epidemije korona virusa (COVID-19).

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem korona virusa (COVID-19)

U HELIOS-u smo uveli niz mera od izbijanja korona virusa (COVID-19) kako bismo izbegli poremećaje u našem radu i obezbedili sigurne uslove rada za naše zaposlene. U ovim izazovnim vremenima, naše osnovne vrednosti, odgovornost, usredsređenost na kupca, brzina, efikasnost i profesionalizam odražavaju se više nego ikad u svemu što radimo.

Naše proizvodne lokacije rade samo sa minimalnim prekidima, s obzirom na lokalna ograničenja i mere. Slično tome, poremećaji u zalihama sirovina su svedeni na minimum. Kako se situacija sa dobavljačima širom Evrope i transportnim kompanijama svakodnevno menja, imajte na umu da su moguća odlaganja u isporuci kao i duža vremena čekanja.

U skladu sa uredbama lokalne uprave, ove nedelje smo pononovo otvorili maloprodaje za građanstvo u Sloveniji, dok su naše maloprodaje u Austriji, Češkoj Republici i Slovačkoj već otvorene prethodnih nedelja. 

Nadalje, želimo da Vas obavestimo da naša proizvodna lokacija Helios TBLUS u Sloveniji neće raditi zbog državnih praznika između 27. aprila 2020. i 1. maja 2020. god. Međutim, naše logističke operacije nastaviće se neometano, zato Vas molimo da usaglasite svoje pošiljke putem svojih standardnih kontakata.

Hvala Vam na razumevanju i saradnji tokom ove izuzetne situacije. 

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

U HELIOS-u, situacija u vezi sa radom naših proizvodnih lokacija i zaliha sirovina ostaje nepromenjena i gotovo je ista kao i prošle sedmice. Isto se odnosi i na mere preduzete radi osiguranja zdravlja i bezbednosti naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana. 

Da bi sprečili širenje korona virusa, Rusija je produžila svoje preventivne mere i obustavu rada do 30. aprila 2020. Budući da po regionima vlasti preduzimaju različite mere, molimo da se obratite svojim uobičajnim kontaktima HELIOS-a za više informacija o pošiljkama i isporukama.

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a trenutno rade bez većih smetnji, uprkos činjenici da mnogi naši zaposleni rade od kuće. Slično je i sa isporukom sirovina, gde nailazimo samo na minimalne prekide u snabdevanju. Nastavljamo sa održavanjem visokog nivoa zaliha i trudimo se da održimo visok nivo naših usluga. Međutim, kako se situacija sa dobavljačima i transportnim kompanijama širom Evrope svakodnevno menja, molimo Vas da uzmete u obzir da se mogu javiti određena kašnjenja u isporuci i duže vreme čekanja. Isto se odnosi i na ograničenu mogućnost potvrđivanja porudžbine, jer mnoge države unutar Evrope i regije ZND zatvaraju svoje granice. Najnovija država koja zatvara svoje granice 30. marta 2020. je Rusija. U slučaju da postoje veće prepreke u snabdevanju, mi ćemo Vas obavestiti.

Dok osiguravamo neprekidan protok našeg poslovanja, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga. Sve mere koje smo preuzeli prethodnih nedelja primenjuju se i dalje.

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

Trenutno sve proizvodne lokacije HELIOS-a rade kontinuirano, sa izuzetkom kompanije Ecopolifix SRL u Italiji. U prošloj nedelji dodatno smo povećali zalihe na svim proizvodnim mestima. Takođe smo u bliskoj komunikaciji sa našim dobavljačima kako bismo procenili moguće rizike u lancu snabdevanja. U ovom trenutku doživljavamo minimalne poremećaje u zalihama sirovina. Trudimo se da održimo visok nivo naših usluga. Međutim, kako se situacija kod naših dobavljača širom Evrope i transportnim kompanijama svakodnevno menja, molimo Vas da uzmete u obzir neka odlaganja i duže vreme čekanja. U slučaju da postoje značajne prepreke za naše isporuke, mi ćemo Vas obavestiti.

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi sa širenjem korona virusa (COVID-19) i sprovodimo sve potrebne mere uz obezbeđivanje neprekidnog protoka naših operacija. U isto vreme, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga. U poslednje dve nedelje, pripremili smo nekoliko smernica i mera za održavanje odgovarajućih higijenskih uslova u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim pogonima. Pripremili smo i dodatne smernice i mere za sve posetioce i spoljne saradnike na HELIOS lokacijama i uredili namenske prostorije za vozače kamiona.

U cilju smanjenja fizičkog kontakta, omogućili smo zaposlenima, koji za to imaju mogućnost, da rade od kuće. Otkazali smo sva poslovna putovanja, obuke, edukativne aktivnosti i događaje, kao i druge vanredne sastanke. Za Vas smo i dalje dostupni putem naših standarnnih kontakata u kompanijama HELIOS, putem e-pošte, mobilnih telefona i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskih konferencija i Skype poziva.

Nadamo se da će gore pomenute mere izazvati najmanje moguće poremećaje u našoj komunikaciji, isporuci i efikasnosti poslovanja. Verujemo da ćemo zajedno prevazići teškoće i izgraditi još jači temelj za vreme kada se situacija vrati u normalu.

Poštovani kupci i poslovni partneri,

U poslednja dva meseca, svakodnevno pratimo događaje vezane za pojavu korona virusa (COVID-19), dajemo smernice i regularno izveštavamo o trenutnoj situaciji. Sa obzirom na to da su slučajevi virusa sada potvrđeni u više zemalja širom Evrope, naše organizacione mere su takođe pojačane u skladu sa tim.

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a se nalaze u Evropi i rade bez prekida. Trenutno nismo upoznati ni sa jednim slučajem korona virusa među našim zaposlenima ili unutar naših lokacija. Pored toga, HELIOS takođe održava čvrstu poziciju u pogledu zaliha i veoma razvijene mreže različitih dobavljača. Takođe smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima, kako bismo procenili moguće rizike u njihovim lancima snabdevanja.

U ovom trenutku, ne očekujemo uticaj na naš lanac snabdevanja, koji bi bio posledica pojave korona virusa. Međutim, kako se situacija u Italiji svakodnevno menja i može imati uticaj na naš lanac snabdevanja, redovno ćemo Vas informisati i dalje. Isto se odnosi i na poslovanje naše kompanije Ecopolofix, smeštene u Italiji, koja takođe pruža zasebne informacije svim svojim kupcima i poslovnim partnerima.

U grupi HELIOS, zdravlje i bezbednost su veoma važni. Zbog toga smo razvili više mera i smernica za sprečavanje moguće infekcije korona virusom na radnom mestu i poslovnim putovanjima kao i smernice vezane za sastanke, događaje i posetioce.

Na radnom mestu:

• Često pranje ruku sapunom ili dezinfekcija ruku, ako voda i sapun nisu dostupni (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).

• Izbegavanje bliskog kontakta sa ljudima koji pokazuju znakove zarazne bolesti, kontakta sa posetiocima iz Italije ili drugih područja visokog rizika od širenja korona virusa, Kine i Južne Koreje.

• Pridržavanje pravila higijene pri kašljanju (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).

• U slučaju da se ne osećamo dobro, ostaćemo kod kuće. Ako bilo koji zaposleni ima člana porodice koji je zaražen korona virusom, o tome treba da obavesti svoje nadređene.

• Izbegavanje zatvorenih prostora / prostorija sa velikim brojem ljudi i obezbeđivanje redovne ventilacije zatvorenih prostora.

• Čišćenje i redovna dezinfekcija predmeta i površina koje često dodirujemo.

Na poslovnom putovanju:

• Sva putovanja u Italiju ili druga područja visokog rizika zaraze korona virusom zabranjena su do daljnjeg.

• Preventivne higijenske mere treba poštovati na svim poslovnim putovanjima. Bliski kontakt sa ljudima koji pokazuju znakove infekcije treba izbegavati.

• Nakon povratka sa svih poslovnih putovanja, oko 14 dana treba posmatrati svoje zdravlje – u slučaju da se pojave povišena temperatura, malaksalost i kašalj, treba konsultovati lekara i ostati kod kuće.

• Zaposleni koji su u poslednjih 14 dana bili u visokorizičnim oblastima, Italiji, Kini, Južnoj Koreji, trebalo bi da to odmah prijave svojim nadređenima i ostanu kod kuće.

Sastanci i događaji:

• Smanjujemo i ograničavamo broj sastanaka, događaja i obuka na našim lokacijama što je više moguće, i odlažemo za prikladnije vreme.

• Koristimo alternativna sredstva za komunikaciju na daljinu, poput telefonskih konferencija ili Skype poziva.

• Odlažemo sve sastanke i posete kupaca i poslovnih partnera iz Italije i drugih područja visokog rizika, sve dok se događaji sa korona virusom ne iskontrolišu.

Posetioci koji nisu deo HELIOS grupe:

• Svi posetioci lokacija HELIOS grupe (kupci, poslovni partneri, dobavljači, itd.) moraju da nas informišu ako su posetili područja sa visokim rizikom od infekcije korona virusom u poslednjih 14 dana – Italija, Kina, Južna Koreja. U takvim slučajevima posetiocu nije dozvoljen pristup lokaciji.

• Svim posetiocima HELIOS lokacija, meri se telesna temperatura pre ulaska na lokaciju. Posetiocima sa povišenom telesnom temperaturom zabranjen je pristup lokaciji.

• HELIOS će obezbediti namenske prostorije i prostore za dobavljače, npr. vozače kamiona, itd..

Hvala Vam na razumevanju i saradnji tokom ove vanredne situacije. Ako su Vam potrebne dodatne inforamcije, na raspolaganju su Vam vaše uobičajene kontakt osobe u svim kompanijama HELIOS.

Srdačan pozdrav,
Uprava grupe HELIOS