VESTI

Preduzete mere u HELIOS grupi vezane za pojavu korona virusa (COVID-19)

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi Korona virusa (COVID-19) i primenjujemo različite preventivne mere usklađene sa preporukama državnih institucija. U nastavku možete pronaći ažurirane sadržaje, preduzete mere i smernice koje se odnose na tu temu.

Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

Trenutno sve proizvodne lokacije HELIOS-a rade kontinuirano, sa izuzetkom kompanije Ecopolifix SRL u Italiji. U prošloj nedelji dodatno smo povećali zalihe na svim proizvodnim mestima. Takođe smo u bliskoj komunikaciji sa našim dobavljačima kako bismo procenili moguće rizike u lancu snabdevanja. U ovom trenutku doživljavamo minimalne poremećaje u zalihama sirovina. Trudimo se da održimo visok nivo naših usluga. Međutim, kako se situacija kod naših dobavljača širom Evrope i transportnim kompanijama svakodnevno menja, molimo Vas da uzmete u obzir neka odlaganja i duže vreme čekanja. U slučaju da postoje značajne prepreke za naše isporuke, mi ćemo Vas obavestiti.

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi sa širenjem korona virusa (COVID-19) i sprovodimo sve potrebne mere uz obezbeđivanje neprekidnog protoka naših operacija. U isto vreme, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga. U poslednje dve nedelje, pripremili smo nekoliko smernica i mera za održavanje odgovarajućih higijenskih uslova u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim pogonima. Pripremili smo i dodatne smernice i mere za sve posetioce i spoljne saradnike na HELIOS lokacijama i uredili namenske prostorije za vozače kamiona.

U cilju smanjenja fizičkog kontakta, omogućili smo zaposlenima, koji za to imaju mogućnost, da rade od kuće. Otkazali smo sva poslovna putovanja, obuke, edukativne aktivnosti i događaje, kao i druge vanredne sastanke. Za Vas smo i dalje dostupni putem naših standarnnih kontakata u kompanijama HELIOS, putem e-pošte, mobilnih telefona i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskih konferencija i Skype poziva.

Nadamo se da će gore pomenute mere izazvati najmanje moguće poremećaje u našoj komunikaciji, isporuci i efikasnosti poslovanja. Verujemo da ćemo zajedno prevazići teškoće i izgraditi još jači temelj za vreme kada se situacija vrati u normalu.
Poštovani kupci i poslovni partneri,

U poslednja dva meseca, svakodnevno pratimo događaje vezane za pojavu korona virusa (COVID-19), dajemo smernice i regularno izveštavamo o trenutnoj situaciji. Sa obzirom na to da su slučajevi virusa sada potvrđeni u više zemalja širom Evrope, naše organizacione mere su takođe pojačane u skladu sa tim.

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a se nalaze u Evropi i rade bez prekida. Trenutno nismo upoznati ni sa jednim slučajem korona virusa među našim zaposlenima ili unutar naših lokacija. Pored toga, HELIOS takođe održava čvrstu poziciju u pogledu zaliha i veoma razvijene mreže različitih dobavljača. Takođe smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima, kako bismo procenili moguće rizike u njihovim lancima snabdevanja.

U ovom trenutku, ne očekujemo uticaj na naš lanac snabdevanja, koji bi bio posledica pojave korona virusa. Međutim, kako se situacija u Italiji svakodnevno menja i može imati uticaj na naš lanac snabdevanja, redovno ćemo Vas informisati i dalje. Isto se odnosi i na poslovanje naše kompanije Ecopolofix, smeštene u Italiji, koja takođe pruža zasebne informacije svim svojim kupcima i poslovnim partnerima.

U grupi HELIOS, zdravlje i bezbednost su veoma važni. Zbog toga smo razvili više mera i smernica za sprečavanje moguće infekcije korona virusom na radnom mestu i poslovnim putovanjima kao i smernice vezane za sastanke, događaje i posetioce.

Na radnom mestu:

• Često pranje ruku sapunom ili dezinfekcija ruku, ako voda i sapun nisu dostupni (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).

• Izbegavanje bliskog kontakta sa ljudima koji pokazuju znakove zarazne bolesti, kontakta sa posetiocima iz Italije ili drugih područja visokog rizika od širenja korona virusa, Kine i Južne Koreje.

• Pridržavanje pravila higijene pri kašljanju (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).

• U slučaju da se ne osećamo dobro, ostaćemo kod kuće. Ako bilo koji zaposleni ima člana porodice koji je zaražen korona virusom, o tome treba da obavesti svoje nadređene.

• Izbegavanje zatvorenih prostora / prostorija sa velikim brojem ljudi i obezbeđivanje redovne ventilacije zatvorenih prostora.

• Čišćenje i redovna dezinfekcija predmeta i površina koje često dodirujemo.

Na poslovnom putovanju:

• Sva putovanja u Italiju ili druga područja visokog rizika zaraze korona virusom zabranjena su do daljnjeg.

• Preventivne higijenske mere treba poštovati na svim poslovnim putovanjima. Bliski kontakt sa ljudima koji pokazuju znakove infekcije treba izbegavati.

• Nakon povratka sa svih poslovnih putovanja, oko 14 dana treba posmatrati svoje zdravlje – u slučaju da se pojave povišena temperatura, malaksalost i kašalj, treba konsultovati lekara i ostati kod kuće.

• Zaposleni koji su u poslednjih 14 dana bili u visokorizičnim oblastima, Italiji, Kini, Južnoj Koreji, trebalo bi da to odmah prijave svojim nadređenima i ostanu kod kuće.

Sastanci i događaji:

• Smanjujemo i ograničavamo broj sastanaka, događaja i obuka na našim lokacijama što je više moguće, i odlažemo za prikladnije vreme.

• Koristimo alternativna sredstva za komunikaciju na daljinu, poput telefonskih konferencija ili Skype poziva.

• Odlažemo sve sastanke i posete kupaca i poslovnih partnera iz Italije i drugih područja visokog rizika, sve dok se događaji sa korona virusom ne iskontrolišu.

Posetioci koji nisu deo HELIOS grupe:

• Svi posetioci lokacija HELIOS grupe (kupci, poslovni partneri, dobavljači, itd.) moraju da nas informišu ako su posetili područja sa visokim rizikom od infekcije korona virusom u poslednjih 14 dana – Italija, Kina, Južna Koreja. U takvim slučajevima posetiocu nije dozvoljen pristup lokaciji.

• Svim posetiocima HELIOS lokacija, meri se telesna temperatura pre ulaska na lokaciju. Posetiocima sa povišenom telesnom temperaturom zabranjen je pristup lokaciji.

• HELIOS će obezbediti namenske prostorije i prostore za dobavljače, npr. vozače kamiona, itd..

Hvala Vam na razumevanju i saradnji tokom ove vanredne situacije. Ako su Vam potrebne dodatne inforamcije, na raspolaganju su Vam vaše uobičajene kontakt osobe u svim kompanijama HELIOS.

Srdačan pozdrav,
Uprava grupe HELIOS